Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung

TRẦN CÔNG TÚ |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung (Điện Bàn) có quy mô khoảng 5,27ha. Không gian kiến trúc theo dạng ô bàn cờ; bao gồm: khu chợ (dự kiến chợ hạng III) bố trí tại trung tâm khu quy hoạch, khu nhà ở có nhà phố liền kề, nhà ở chỉnh trang và khu cây xanh. UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 (đơn vị quản lý và đầu tư xây dựng) triển khai mốc quy hoạch ra thực địa, công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân biết, kiểm tra, thực hiện. Làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 3.12.2012 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh quy hoạch, doanh nghiệp phải phối hợp với UBND huyện Điện Bàn và báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khu phố chợ Vĩnh Điện, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 tiếp tục được tin tưởng giao quản lý và đầu tư xây dựng khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung. Nếu hoàn thành, Điện Bàn sẽ có 4 khu phố chợ đi vào hoạt động (còn có khu phố chợ Điện Nam Trung, khu phố chợ Điện Dương).

TRẦN CÔNG TÚ