Phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh doanh

PHẠM LỘC  - VĂN MẾN |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Phổ biến kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh doanh”.

Tại hội thảo, Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng trình bày đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông thôn” với các mục tiêu nâng cao vai trò và năng lực của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng cường mối liên kết trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng… 

Nội dung đề án tập trung vào việc xúc tiến phát triển sản phẩm hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, nâng cao khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp; hình thành và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp điển hình…

Tính đến thời điểm này, Điện Bàn có 2.164 cơ sở công nghiệp đang hoạt động. Trong đó Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có 44 doanh nghiệp và 9 cụm công nghiệp, 1 cụm làng nghề có 31 doanh nghiệp.

PHẠM LỘC  - VĂN MẾN