Phổ biến kiến thức thống kê cho các sở, ban ngành và địa phương

THÀNH CÔNG |

Sáng 10.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức thống kê cho lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, Cục Thống kê và trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, hội nghị có vai trò quan trọng nhằm triển khai những nội dung của Luật Thống kê 2015, những điều chỉnh, sửa đổi so với Luật Thống kê năm 2003, các nội dung liên quan đến kiến thức thống kê. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa hiện nay, việc đánh giá những kết quả thông qua thông tin thống kê, số liệu sẽ trở thành tài liệu, nguồn thông tin quan trọng cả về lượng và chất đối với các cấp lãnh đạo tham mưu trong hoạch định chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Hội nghị đã tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản về các chỉ tiêu tài khoản quốc gia, quá trình biên soạn GRDP theo phương pháp mới, một số chỉ tiêu thống kê về thương mại, dịch vụ, chỉ tiêu thống kê tổng hợp...

THÀNH CÔNG