Phối hợp giải phóng mặt bằng đường cao tốc tại các mỏ đá

VĂN PHIN |

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay đã trình UBND huyện Núi Thành phê duyệt 15 phương án bồi thường, hỗ trợ (có bổ sung) cho các tổ chức, doanh nghiệp (13 mỏ đá) tại xã Tam Nghĩa bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án đường cao tốc đã lập thủ tục giao nhận mặt bằng 13/13 doanh nghiệp, có 4 đơn vị bàn giao một phần diện tích vì còn các trạm nghiền, sàng, trộn đang chi trả chưa di dời. Diện tích bàn giao mặt bằng khoảng 10,5/12ha, tương ứng 88%.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm trình đơn giá thay thế các hạng mục điện còn lại để có cơ sở lập phương án bồi thường; đồng thời đề nghị 2 doanh nghiệp Công ty CP Wei Xern Sin và Công ty Vạn Tường chấp hành di dời và bàn giao mặt bằng theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

VĂN PHIN