Phối hợp quản lý và cung ứng điện trên địa bàn huyện Nam Trà My

Đ.HÙNG |

Điện lực Trà My và UBND 11 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My vừa ký văn bản thỏa thuận về quản lý và cung ứng điện trên địa bàn từng xã.

Theo đó, trong năm 2014, Điện lực Trà My và UBND các xã sẽ xây dựng chương trình phối hợp chăm sóc dịch vụ khách hàng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp đất cho công trình điện. Ngoài ra, UBND các xã và điện lực cùng phối hợp quản lý bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, quản lý tài sản công trình điện và công tác phòng chống lụt bão nhằm góp phần nâng cao chất lượng điện năng và cấp điện an toàn, liên tục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Được biết, hiện nay Điện lực Trà My đang quản lý 51 trạm biến áp, 2 trạm trung gian, 123km đường dây 22 - 35kV, 33km đường dây 0,4kV, cung ứng điện cho 3.000 khách hàng ở huyện Nam Trà My.

Đ.HÙNG