Phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển tam nông

VĂN SỰ |

Chiều qua 25.11, Sở NN&PTNT phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Từ năm 2010 đến nay, 2 đơn vị vừa nêu cùng chính quyền các địa phương và ngành liên quan tích cực phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn phát triển. Theo đó, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính tới thời điểm này bình quân tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã trên toàn tỉnh là 11,4 tiêu chí/xã, tăng 8,8 tiêu chí/xã so với năm 2010. Nhờ đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu nên mỗi vụ nông dân ở nhiều nơi liên kết với 40 doanh nghiệp tổ chức sản xuất 5.357ha giống lúa, đậu xanh, bắp theo phương thức hàng hóa tập trung và bao tiêu toàn bộ đầu ra của sản phẩm. Qua thống kê cho thấy, việc canh tác theo hướng này giúp nhà nông tăng 25 - 35% giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Đặc biệt, bằng nhiều loại hình đầu tư như xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy, thi công giếng đào, giếng khoan nên hiện nay trên địa bàn Quảng Nam đã có ít nhất 85% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Được biết, 5 năm qua Công đoàn ngành nông nghiệp và liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 1.265 lớp tập huấn về các chuyên đề liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của hơn 65.300 lượt người.

VĂN SỰ