Phú Ninh có thêm một hợp tác xã nông nghiệp

ANH ĐÔNG - VĂN CÔNG |

Sáng qua 10.10, Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Sen, nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động tổ hợp tác, HTX.

HTX Nông nghiệp Phú Sen có 15 thành viên là hội viên Hội LHPN xã Tam An, vốn điều lệ 120 triệu đồng. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh của HTX gồm: trồng và mua bán nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, mua bán vật tư nông nghiệp, thu gom rác thải. Tại hội nghị, có 5 thành viên đã được bầu vào Hội đồng quản trị HTX, bà Phạm Thị Mỹ Nhiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Sen.

ANH ĐÔNG - VĂN CÔNG