Phú Ninh: Củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước, khai thác công trình thủy lợi

X.NGHĨA |

UBND huyện Phú Ninh vừa có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung thành lập, củng cố các tổ chức hợp tác dùng nước (bao gồm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh tổng hợp hoặc các tổ hợp tác) đảm bảo năng lực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo qui định.

Theo đó, các tổ chức hợp tác dùng nước phải thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới cho sản xuất; đồng thời căn cứ quy mô hệ thống kênh nội đồng, tiến hành xây dựng mức thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng để báo cáo UBND huyện Phú Ninh phê duyệt áp dụng vụ đông xuân 2013 – 2014. Đến nay, có 4/11 xã thị trấn đã củng cố thành lập tổ chức hợp tác dùng nước, khai thác công trình thủy lợi, 7 xã còn lại trong năm 2014 sẽ thành lập. Đây là một chỉ tiêu để đánh giá tiêu chí thủy lợi trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

X.NGHĨA