Phú Ninh kiến nghị đầu tư công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp

V.ANH |

Chiều 11.9, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với huyện Phú Ninh về công tác quản lý, đầu tư kết cấu phục vụ hạ tầng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018.

Lồng ghép từ nhiều nguồn vốn, chương trình, huyện Phú Ninh đã đầu tư xây dựng 19,6km kênh mương loại III nâng tổng chiều dài được kiên cố hóa hơn 144km; 13 công trình thủy lợi nhỏ, 1 công trình thủy lợi hóa đất màu; 5km đường giao thông nội đồng, nâng tổng chiều dài đường nội đồng được cứng hóa trên toàn huyện lên 89,2km. Toàn huyện cũng đã đầu tư được 99,9km đường ĐH cùng 467,4km đường xã và đường dân sinh; 4 hồ chứa nước, 42 đập dâng, 9 trạm bơm điện, 8 công trình điện hạ thế phục vụ thủy lợi hóa đất màu. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nước tưới đạt hơn 4.000ha. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Phú Ninh cũng kiến nghị, việc đầu tư xây dựng thủy lợi trên địa bàn có được sự quan tâm nhưng mức độ còn ít; số vốn đầu tư vào thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương hàng năm phân bổ không nhiều khiến địa phương khó thực hiện các mục tiêu đề ra. Thời gian tới, Phú Ninh mong tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để làm điểm khu chăn nuôi tập trung Gò Tre; hỗ trợ các công trình bức thiết như: nâng cấp trạm bơm và kênh Đại An, trạm bơm Nổng Chùa, nạo vét Hồ Ma Phan, đầu tư hồ chứa nước Cha Mai (Tam Lộc),…

V.ANH