Phú Ninh ra quân bê tông hóa giao thông nội đồng

Tin, ảnh: VĂN SỰ |

Từ ngày 10.5 đến nay, nhân dân trên địa bàn xã Tam Thành, Tam Đàn, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh) đồng loạt ra quân làm giao thông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp và thu hoạch nông sản.

Nhân dân xã Tam Thành đang tích cực tham gia bê tông hóa giao thông nội đồng.
Nhân dân xã Tam Thành đang tích cực tham gia bê tông hóa giao thông nội đồng.

Ông Trần Ngọc Bằng – Trưởng phòng NN&PTNT Phú Ninh cho biết, trong đợt này tại 4 địa phương vừa nêu sẽ bê tông hóa hơn 10km giao thông nội đồng với tổng kinh phí khoảng 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Từ nay đến cuối năm huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương kiên cố hóa thêm ít nhất 30km giao thông nội đồng, bình quân 1km có giá trị đầu tư 210 - 247 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu ưu tiên cho những xã phấn đấu hoàn thành đủ 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2014 và 2015 như Tam Thành, Tam An, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Vinh, Tam Thái.

Tin, ảnh: VĂN SỰ