Phú Ninh: Thành lập Cụm công nghiệp Chợ Lò

LINH CHI |

Cụm công nghiệp Chợ Lò (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại và dịch vụ huyện Phú Ninh làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập.

Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 325.734m2, với định hướng phát triển công nghiệp dệt may, da giày, công nghiệp chế biến nông sản (sạch), sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghiệp cơ khí sửa chữa, lắp ráp điện tử, công nghiệp sản xuất sản phẩm gia dụng. UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

LINH CHI