Phú Ninh thu ngân sách đạt 119 tỷ đồng

A.ĐÔNG |

Cuối tuần qua, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 20 tổng kết các mặt công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền đến dự.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, kinh tế Phú Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 999 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng thu ngân sách đạt 119 tỷ đồng, bằng 100% dự toán huyện giao bổ sung và 163% dự toán đầu năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32,5 triệu đồng. Trong năm, huyện đã thu hút được 16 dự án vào đầu tư, trong đó 10 dự án được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương đầu tư, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, ngân sách huyện đã trả nợ xây dựng cơ bản hơn 36/51,509 tỷ đồng. Hiện toàn huyện còn 610 hộ nghèo (tỷ lệ 2,81%), trong năm đã giảm được 75 hộ nghèo và 146 hộ cận nghèo.

A.ĐÔNG