Phục hồi 20ha rừng bòn bon tại xã Đại Sơn

Bích Liên |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa phê duyệt kinh phí hơn 1 tỷ đồng thực hiện dự án “Phục hồi rừng cây bòn bon tại thôn Đồng Chàm, xã Đại Sơn” (do Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với UBND xã Đại Sơn thực hiện).

Được biết, dự án gồm 2 hợp phần: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung với tổng diện tích rừng bòn bon 4ha (năm 2013); trồng mới với tổng diện tích 16ha (2014-2016). Mục tiêu dự án là góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thu hút lao động, giải quyết việc làm, tạo sản phẩm đặc trưng cho địa phương. Nhóm hộ tại thôn Đồng Chàm tham gia dự án sẽ được hưởng lợi 100% các sản phẩm từ rừng bòn bon.

Bích Liên