Quản lý chặt chẽ đất đai tại xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ

XUÂN TRƯỜNG |

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Văn Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với xã Tam Thanh cùng các ngành liên quan về tình hình quản lý đất đai và giao dịch bất động sản trên địa bàn xã.

Tin liên quan

Giá đất Tam Thanh tăng đột biến nên công tác quản lý đất đai và giao dịch bất động sản gặp nhiều khó khăn.
Giá đất Tam Thanh tăng đột biến nên công tác quản lý đất đai và giao dịch bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm 2017 đến nay, giá đất tại Tam Thanh tăng đột biến, dẫn đến nhiều trường hợp tách thửa, chuyển đổi để giao dịch nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. UBND xã đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp lấn chiếm đất công; xét duyệt 20 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hòa giải 17 trường hợp tranh chấp đất đai. Đối với việc giao dịch bất động sản có 47 trường hợp, trong đó có 31 trường hợp chuyển nhượng nguyên thửa đất, 10 trường hợp tách thửa đất để chuyển nhượng, 6 trường hợp tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND xã Tam Thanh tăng cường tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân để định hướng dư luận; các ngành chức năng thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thống nhất để quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự xây dựng; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời chỉnh lý những sai sót trong hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu.

XUÂN TRƯỜNG