Quảng Nam có 2 doanh nghiệp được công nhận "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín"

T.LỘ |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt và công bố danh sách 370 doanh nghiệp trong cả nước được công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013. Riêng Quảng Nam đã có 2 doanh nghiệp được công nhận trong đợt này là Công ty CP Lương thực và dịch vụ Quảng Nam và Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam.

Được biết, chương trình bình chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hằng năm là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương được thực hiện từ năm 2004 đến nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

T.LỘ