Quảng Nam tổ chức đấu thầu qua mạng

CÔNG TÚ  |

(QNO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa qua đã yêu cầu thực hiện đúng lộ trình và quy mô gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM) các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương quán triệt và yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án nghiêm túc thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng. Đến nay, các ban ngành ở tỉnh và các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bán hồ sơ mời thầu (HSMT) theo chỉ đạo, hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong việc bán HSMT. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, một số chủ đầu tư, bên mời thầu chưa chuẩn bị đầy đủ HSMT, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc trong thời gian bán HSMT; một số HSMT yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu. Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, tồn tại này cần phải được khắc phục trong thời gian đến. Liên quan ĐTQM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025; Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính có thông tư liên tịch; UBND tỉnh ban hành chỉ thị và công văn chỉ đạo cụ thể.

Tuy nhiên, ngoài Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức ĐTQM được 18/39 gói thầu quy mô nhỏ từ nguồn vốn bảo trì đường bộ tỉnh; các sở, ban ngành còn lại và các địa phương chưa tuân thủ theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh. Để thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư; đồng thời nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa thực hiện từ nguồn vốn ngân sách, vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu tuân thủ đúng lộ trình và quy mô gói thầu tổ chức ĐTQM. Cụ thể: tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, chào hàng cạnh tranh, mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng và các gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng do các sở, ban ngành của tỉnh làm chủ đầu tư phải tổ chức ĐTQM kể từ ngày 1.1.2019; do UBND hoặc các phòng, ban, trung tâm của cấp huyện làm chủ đầu tư thì tổ chức ĐTQM kể từ ngày 1.4.2019.

Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu lớn hơn mức quy định nêu trên, UBND tỉnh khuyến khích các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện ĐTQM để công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đến năm 2020, tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa (giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng); gói thầu chào hàng cạnh tranh, xây lắp, hỗn hợp quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế (giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng) và các gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đều phải thực hiện ĐTQM. UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT và Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu với mức quy định nêu trên theo hình thức ĐTQM. Trong đầu quý I năm 2019, Sở KH-ĐT tổ chức tập huấn ĐTQM cho cán bộ chuyên môn làm công tác đấu thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn liên quan để nắm bắt, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo về đấu thầu; thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định.

Ngay sau đó, Sở KH-ĐT đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành về việc hướng dẫn triển khai lộ trình ĐTQM trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc thực hiện ĐTQM được thể hiện trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức: chào hàng cạnh tranh qua mạng, đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng. Đối với kế hoạch đấu thầu do UBND cấp huyện phê duyệt, cần nêu rõ các hình thức nêu trên để các chủ đầu tư căn cứ thực hiện.

CÔNG TÚ