Quế Sơn có gần 6.000 hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

HẢI HÀN |

Năm 2017, công tác hội và phong trào nông dân huyện Quế Sơn đạt nhiều kết quả; Hội Nông dân huyện được xếp loại đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Trong năm, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, khoa học công nghệ cho hơn 6.700 lượt nông dân; phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cho 680 lượt hội viên; thành lập 15 mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và 22 mô hình tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực liên kết hợp tác phát triển kinh tế của các hội viên; mở 6 lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân. Các cấp hội cũng đã làm tốt công tác quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, với tổng dư nợ hơn 95 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho hơn 4.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt, qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, toàn huyện có hơn 5.900 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...

HẢI HÀN