Quế Sơn thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp

HẢI HÀN |

Hôm qua, UBND huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp  huyện Quế Sơn.

Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp  huyện Quế Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở NN&PTNT. Trung tâm có chức năng tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật và tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

HẢI HÀN