Quế Sơn: Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2014 đạt 636 tỷ đồng

HẢI HÀN |

Sáng 29.10, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2014, triển khai kế hoạch sản xuất 2015. Năm 2014 ngành nông nghiệp Quế Sơn đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 636 tỷ đồng; trong đó trồng trọt tăng 8,6%, chăn nuôi tăng 2,4%, lâm nghiệp tăng 5%. Đặc biệt, năng suất lúa bình quân đạt 55,3 tạ/ha, sản lượng lúa tăng 4,2% so năm trước. Các mô hình IPM cộng đồng thôn; 3 giảm, 3 tăng; cánh đồng mẫu; cánh đồng kỹ thuật… được nhân rộng đã góp phần nâng cao giá trị bình quân thu nhập trên một đơn vị diện tích lên 57,4 triệu đồng/ha; một số diện tích cho thu nhập 100 - 120 triệu đồng/ha. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đến nay cả 3 xã điểm là Hương An, Quế Xuân1 và Quế Long đều chuẩn bị cán đích vào năm 2015.

HẢI HÀN