Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam xin tăng vốn điều lệ

T.D |

Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sáng 24.6, Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 - 2017 với mức thấp nhất là 30 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực tài chính của quỹ.

Theo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đến ngày 31.5.2015 đạt 505 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần vốn điều lệ ngân sách nhà nước cấp. Trong 5 năm qua, nguồn vốn chủ yếu sử dụng cho đầu tư trực tiếp, góp vốn và cho vay dài hạn các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31.5.2015, quỹ đã ký hợp đồng cho vay đầu tư 37 dự án với tổng giá trị 597,7 tỷ đồng. Hiện 19 hợp đồng còn hiệu lực với tổng dư nợ tín dụng 280/373 tỷ đồng hạn mức cho vay. Ngoài ra, quỹ cũng đã góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam 16 tỷ đồng và nhận quản lý ủy thác từ 3 quỹ tài chính (phát triển quỹ đất, hỗ trợ ngư dân và bảo trì đường bộ) với tổng nguồn vốn khoảng 340 tỷ đồng… Tuy nhiên, nguồn vốn điều lệ ngân sách cấp còn quá thấp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã gây trở ngại trong hoạt động huy động vốn, đầu tư trực tiếp và cho vay. Vì vậy, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đề nghị xin ngân sách cấp 30 tỷ đồng (mỗi năm ít nhất 10 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ từ ngân sách cấp lên 156,4 tỷ đồng vào cuối năm 2017.

T.D