Quy định mức thu phí tại Trạm thu phí Tam Kỳ

BẢO NGUYÊN |

Theo quy định tại Thông tư 186 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Tam Kỳ (quốc lộ 1), mức phí của xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35 nghìn đồng/lượt; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn: 50 nghìn đồng/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 75 nghìn đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit: 140 nghìn đồng/lượt. Mức thu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 186 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2016. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí quy định nêu trên kể từ khi dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1, đoạn km987 đến km1027 qua Quảng Nam đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng và được Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định cho phép thu phí. Thông tư cũng nêu rõ: phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1 được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của hợp đồng BOT dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1, đoạn km987 đến km1027.

BẢO NGUYÊN