Quy hoạch 3 vùng phát triển kinh tế trọng điểm ở Thăng Bình

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, trên cơ sở tiềm lực và lợi thế vùng, định hướng phát triển huyện Thăng Bình thành 3 vùng chính: vùng phía đông (dọc theo sông Trường Giang đến ven biển, định hướng ưu tiên phát triển các ngành du lịch - dịch vụ); vùng trung (khu vực dọc sông Trường Giang đến dọc đường cao tốc, định hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp - dịch vụ); vùng phía tây (dọc đường cao tốc trở lên phía tây, định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp). Ngoài ra, về đô thị, sẽ tập trung nguồn lực phát triển 2 thị trấn (Hà Lam và Bình Minh)…

BẢO NGUYÊN