Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Theo đó, sẽ điều tra đánh giá thực trạng hệ thống mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2013 về thực trạng hệ thống bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2013. Ngoài ra, phân tích các yếu tố tác động và dự báo các chỉ tiêu liên quan đến mạng lưới phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh về chiến lược tổng thể phát triển ngành thuốc lá và định hướng quản lý hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá; tác động của hệ thống chính sách hiện hành của Nhà nước đối với mạng lưới kinh doanh mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh; dự báo xu hướng phát triển mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh trong kỳ quy hoạch. Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề án gần 330 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Việc lập đề cương nhằm quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo hướng trật tự, ổn định, hiệu quả và hình thành hệ thống thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá chuyên nghiệp, có năng lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hạn chế kinh doanh tự phát, đảm bảo kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hóa; kiểm soát và hạn chế việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc, góp phần tích cực vào việc phòng chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

NGUYÊN BẢO