Quy hoạch phát triển Cảng hàng không Chu Lai

ĐINH HIẾU TRUNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch đến năm 2020, Cảng hàng không Chu Lai là một trong 4 cảng hàng không quốc nội; và là một trong 4 cảng hàng không có tiềm năng phát triển du lịch. Chu Lai được đầu tư phát triển các trung tâm đào tạo và huấn luyện bay, trung tâm đào tạo phi công cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của trung tâm đào tạo ở cả 3 cấp; phát triển hệ thống bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay làm nòng cốt cho việc phát triển công nghiệp hàng không; ưu tiên quỹ đất để xây dựng các xưởng bảo dưỡng tàu bay đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đến năm 2030, Chu Lai sẽ trở thành một trong 4 cảng hàng không quốc tế của khu vực miền Trung; trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế.

ĐINH HIẾU TRUNG