Quỹ tín dụng nhân dân liên xã tây Điện Bàn kỷ niệm 20 năm thành lập

PHẠM LỘC |

Quỹ tín dụng nhân dân liên xã tây Điện Bàn vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1996 - 2016). Từ 26 thành viên ban đầu với tổng số vốn điều lệ chỉ hơn 73 triệu đồng, đến nay quỹ có 5.549 thành viên với nguồn vốn hơn 156 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm qua gần 578 tỷ đồng, số dư nợ cho vay đến nay hơn 78 tỷ đồng.

Với nguồn vốn của quỹ, đến nay đã có hơn 5.500 thành viên và hơn 24.000 lượt người được vay vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khôi phục làng nghề. Được hỗ trợ vốn vay kịp thời, nhiều nông dân đã chủ động được trong sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Quỹ tín dụng liên xã tây Điện Bàn còn làm tốt việc khai thác nguồn vốn tại chỗ, với tổng doanh số huy động vốn trong 20 năm qua hơn  1.000 tỷ đồng và số dư huy động hiện nay gần 140 tỷ đồng.

Dịp này, Quỹ tín dụng nhân dân liên xã tây Điện Bàn được UBND tỉnh tặng bằng khen; Ngân hàng Nhà nước tỉnh tặng giấy khen.

PHẠM LỘC