Ra mắt Câu lạc bộ Lữ hành outbound Nhật Bản khu vực miền Trung

T.T |

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Hội Lữ hành Đà Nẵng vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lữ hành outbound Nhật Bản khu vực miền Trung (Japan Outbound Travel Club - Central Region, viết tắt là JOTC-CR). Câu lạc bộ được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy mở rộng thị trường và tăng trưởng số lượng cũng như chất lượng nguồn khách đi lại giữa 2 nước Việt - Nhật, trở thành cầu nối giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm lợi ích chính đáng cho khách du lịch Việt Nam. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ ra mắt bao gồm 7 thành viên do hội nghị toàn thể bầu ra có nhiệm kỳ 1 năm, đặt trụ sở tại văn phòng Hội Lữ hành Đà Nẵng.

T.T