Ra mắt tổ hợp tác nuôi thỏ

VĂN PHIN |

Tại xã Tam Anh Nam, Hội làm vườn huyện Núi Thành vừa ra mắt Tổ hợp tác nuôi thỏ Diêm Phổ gồm 9 thành viên.

Nuôi thỏ là nghề mới phát triển trên địa bàn huyện Núi Thành và hiện tại có hơn 20 hộ nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để mở rộng mô hình nuôi thỏ, Hội làm vườn huyện Núi Thành thành lập tổ hợp tác, đồng thời hỗ trợ kinh phí; Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam, Trung tâm Giống miền Trung tập huấn cách nuôi, hỗ trợ con giống và khâu tiêu thụ sản phẩm. Tại lễ ra mắt Tổ hợp tác nuôi thỏ Diêm Phổ, Hội làm vườn huyện Núi Thành đã tập huấn kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản cho hơn 90 nông dân trong toàn huyện.

VĂN PHIN