Rà soát, bổ sung cây dược liệu được hưởng cơ chế khuyến khích

VĂN PHIN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, đánh giá tiềm năng, nhu cầu phát triển các cây dược liệu trên địa bàn quản lý, gửi về Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh trước ngày 15.3.2019

Để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung vào danh mục các loại cây dược liệu được hưởng các cơ chế khuyến khích trong thời gian tới, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh giống cây dược liệu trên địa bàn. Đồng thời tổng hợp các thông tin về tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ liên hệ khả năng cung ứng giống cây dược liệu… Đối với những địa phương đang thực hiện cơ chế khuyến khích và phát triển cây dược liệu, ngoài những nội dung trên, còn tổng hợp, báo cáo đánh giá việc thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo tồn và phát huy một số cây dược liệu theo Quyết định số 2950/2016 của UBND tỉnh trong năm 2018.

VĂN PHIN