Rầy nâu gây hại lúa đông xuân cuối vụ ở Đại Lộc và Điện Bàn

VĂN SỰ |

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Đại Lộc cho biết, vụ đông xuân 2017 - 2018 này nông dân trên địa bàn huyện sản xuất hơn 4.400ha lúa, trong đó chủ yếu cơ cấu những loại giống trung và ngắn ngày, dự kiến khoảng 8 - 10 ngày nữa nhà nông sẽ tiến hành thu hoạch rộ. Tuy nhiên, những ngày qua rầy nâu đã bùng phát trên nhiều cánh đồng lúa của địa phương. Tính đến thời điểm này toàn huyện có khoảng 400 - 450 sào lúa bị nhiễm rầy. Trong đó, một số chân ruộng ở 2 xã Đại Thắng, Đại Minh rầy xuất hiện với mật độ 4.000 - 5.000 con/m2 và đã xảy ra tình trạng lúa cháy chòm cục bộ.

* Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn thông tin, những ngày gần đây rầy nâu cũng xuất hiện trên nhiều cánh đồng lúa của địa phương và theo thống kê sơ bộ hiện đã có 80 sào lúa bị nhiễm loại rầy nguy hiểm này. Trước tình trạng trên, ngành nông nghiệp thị xã và đội ngũ khuyến nông viên cơ sở đang tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhằm ngăn chặn rầy bùng phát mạnh.

VĂN SỰ