Sacombank khuyến mãi "Thanh toán hóa đơn định kỳ, hoàn 10%"

T.D |

Kể từ ngày 9.3 đến hết ngày 1.6.2015, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Thanh toán hóa đơn định kỳ, hoàn 10%”, dành cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn định kỳ tại Sacombank.

Quảng Nam là một trong 13 tỉnh, thành được khuyến mãi chương trình này áp dụng cho thanh toán hóa đơn điện. Mỗi khách hàng được hoàn tiền một lần trong thời gian khuyến mãi đối với bất kỳ hóa đơn của dịch vụ nào thanh toán thành công đầu tiên qua kênh Internet Banking, Mobile Banking hoặc bằng dịch vụ ủy thác thanh toán tự động. Số tiền hoàn lại là 10% giá trị hóa đơn đã thanh toán.

T.D