Sẽ đầu tư khoảng 500 tỷ đồng triển khai dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm

V.ANH |

Chiều qua 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung về những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý điện trên địa bàn tỉnh và dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm, Hội An.

Theo thống kê, đến cuối năm 2013, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn Quảng Nam. Hiện toàn tỉnh có 239 (trong số 244) xã, phường, thị trấn có điện lưới với 98,28% hộ dân có điện sinh hoạt sử dụng; còn 5 xã miền núi chưa có điện là Phước Lộc (Phước Sơn), Chơ Chun và La Êê (Nam Giang), Ch’Ơm và Tr’Hy (Tây Giang). Về vấn đề cung cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm, dự kiến dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương và địa phương chiếm 50% kinh phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 50% với việc đầu tư tuyến cáp ngầm xuyên biển dài 16km và một số đường dây trên không phía đất liền và phía đảo. Dự kiến dự án sẽ đóng điện trong năm 2015.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những đóng góp của Tổng Công ty Điện lực miền Trung với Quảng Nam trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cho biết, UBND tỉnh ủng hộ việc giao Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm. Trong quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Nam cam kết phối hợp với phía chủ đầu tư thực hiện tốt vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng.

V.ANH