Sẽ đóng cửa các nhà máy không chứng minh được nguồn nguyên liệu

X.PHÚ |

Sáng 16.5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về tình hình hoạt động và nguồn nguyên liệu phục vụ các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thông thường (gạch, ngói) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 30 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thông thường tại các địa phương, gồm huyện Đại Lộc (8), Núi Thành (2), Duy Xuyên (6), Quế Sơn (3), Điện Bàn (7), Thăng Bình (4). Qua kiểm tra, hầu hết nhà máy, cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký hoạt động phù hợp, có hợp đồng thuê đất, có hồ sơ môi trường đã được UBND cấp huyện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, có một số nhà máy chưa chứng minh được nguồn nguyên liệu rõ ràng, hợp pháp. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Những nhà máy nào không chứng minh được nguồn nguyên liệu rõ ràng, hợp pháp hoặc không có mỏ đất sét để khai thác làm đầu vào nguyên liệu phải kiên quyết đóng cửa. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước ngay từ việc cấp phép nguồn nguyên liệu đến sản xuất, vận chuyển.

X.PHÚ