Sẽ dừng cơ chế ưu đãi đầu tư vượt trội

T.D |

Ngày 23.11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và đầu tư, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII. Nội dung làm việc liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn Quảng Nam 2016 - 2020; rà soát các dự án được cấp ưu đãi đầu tư vượt trội so với quy định của Chính phủ từ 31.12.2005 trở về trước; quy định về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; phát triển kinh tế - xã hội miền núi Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016 và định hướng đến năm 2020; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016; ban hành một số cơ chế phát triển đô thị tỉnh lỵ Tam Kỳ giai đoạn 2016 - 2020.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của thành viên các ban HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đánh giá cao nỗ lực của Sở Kế hoạch và đầu tư trong việc kiện toàn các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời cho biết sẽ có cơ chế hỗ trợ theo tỷ lệ nhất định, nâng mức hỗ trợ, kiểm soát vốn, thống nhất danh mục cụ thể cho phát triển đô thị Tam Kỳ. Sẽ có một nghị quyết, dứt khoát dừng thực hiện cơ chế ưu đãi đầu tư vượt trội. Sở Kế hoạch và đầu tư cần lưu ý thêm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhấn mạnh đến việc tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo 3 mũi đột phá, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên đầu tư cho giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, vùng đông, làng nghề… tạo sức lan tỏa về kinh tế. Quan trọng nhất là soạn thảo một cơ chế điều hành ngân sách, nêu rõ trách nhiệm các địa phương trong việc sử dụng vốn đầu tư, quy định nghiêm ngặt về quy chế đấu thầu, chấm dứt tình trạng chạy dự án đầu tư và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Kiên quyết đưa ra ngoài danh mục dự án khởi công mới nhưng không có hoặc chưa biết nguồn đầu tư ở đâu.

T.D