Sẽ mở tuyến xe khách Quảng Nam - Gia Lai và ngược lại

CÔNG TÚ |

(QNO) - Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư bến xe Bắc Quảng Nam được mở tuyến từ Quảng Nam đi Gia Lai và ngược lại.

Theo đó, phương tiện sẽ xuất phát tại bến xe Bắc Quảng Nam (Điện Bàn, Quảng Nam) và đến bến xe Đức Cơ (Gia Lai) với cự ly vận chuyển 450km. Hành trình xe chạy như sau: bến xe Bắc Quảng Nam - quốc lộ 1 - quốc lộ 19 - bến xe Đức Cơ và ngược lại. Doanh nghiệp đăng ký khai thác khoảng 12 chuyến/tháng. Nốt (tài) xuất bến tại Quảng Nam lúc 5 giờ sáng vào các ngày âm lịch trong tháng (trừ các ngày 14, 16 và 30 âm lịch không hoạt động); còn tại Đức Cơ sẽ xuất phát vào lúc 5 giờ sáng các ngày lẻ âm lịch (trừ các ngày 13, 15 và 29 âm lịch). Phương tiện đăng ký tham gia khai thác trên tuyến là xe Ford, biển kiểm soát: 92B-00865 được sản xuất năm 2014 có 16 ghế ngồi. Thời hạn doanh nghiệp đăng ký khai thác thử tối đa 6 tháng.

CÔNG TÚ