Sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá, rượu, bia…

T.D |

Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm nay. Dự thảo Luật Thuế TTĐB lần này không chỉ đánh thuế nặng vào các mặt hàng “nhạy cảm” như thuốc lá, rượu, bia… mà ngay cả những chuyện nhắn tin nhắn bình chọn, mặt hàng nước giải khát có gas… cũng bị áp thuế TTĐB. Dự kiến luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1.7.2015.

Theo  Bộ Tài chính, việc tăng thuế cho bia rượu trên 20 độ sẽ tăng thêm 15% (từ 50% lên 65%) và dưới 20 độ sẽ tăng 10% (từ 25% lên 35%). Với mức tăng này, dự kiến ngân sách nhà nước sẽ tăng 7.800 tỷ vào năm 2016. Còn mức thuế suất đề xuất được tăng thêm là 10% (từ 65% lên 75%) trên giá bán của đơn vị sản xuất và dự kiến tăng thêm 10% vào năm 2018. Dự kiến số thu ngân sách năm 2016 của thuốc lá sẽ tăng lên 2.930 tỷ đồng. Theo lý giải của Bộ Tài chính, từ tháng 1.4.2009, Luật Thuế TTĐB có hiệu lực thi hành với quy định áp thuế TTĐB đối với 16 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng phải chịu thuế TTĐB, nhưng đến thời điểm này cần phải bổ sung. Tăng thuế bia, rượu và thuốc lá là để hạn chế tiêu dùng, giảm tiêu thụ. Còn việc đưa nước ngọt có gas không cồn vào diện chịu thuế TTĐB với thuế suất 10% là dù có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép về chất màu, hương vị, chất bảo quản, nhưng sản phẩm này cũng gây tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng hàng ngày hoặc quá mức. Với dịch vụ nhắn tin bình chọn, dự báo kết quả có thưởng thì theo quan điểm của Bộ Tài chính là bản chất nội dung tin nhắn dự thưởng này là hình thức đặt cược, trong khi hiện tại, các nhà mạng chỉ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, để bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược khác nên phải bổ sung loại hình này thuộc đối tượng chịu thuế và áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB như đối với kinh doanh đặt cược.

T.D