Sẽ thành lập mới 3 Điện lực Nam Giang, Phú Ninh, Phước Sơn

T.LỘ |

(QNO) - Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam, đến nay, công ty đã cơ bản hoàn tất đề án thành lập mới 3 đơn vị điện lực trực thuộc để trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt.

Theo đó, sẽ thành lập mới Điện lực Nam Giang vào năm 2014, Điện lực Phú Ninh năm 2015 và Điện lực Phước Sơn vào năm 2016. Được biết, trong những năm đến, điện lực các huyện, thành phố sẽ được EVN phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho các đơn vị và xác định là khâu cuối cùng trong toàn bộ chuỗi sản xuất – truyền tải – phân phối của EVN, quy chế quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa ngành điện với khách hàng, định kỳ hằng năm phải tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ…

T.LỘ