Sử dụng điện 0 - 100 kWh/tháng, giá mỗi kWh như nhau

CÔNG TÚ |

Tuần qua, Báo Quảng Nam nhận được phản ánh của người dân về việc “vì sao trước đây hộ sử dụng điện và trả tiền theo giá bậc thang, ví dụ: sử dụng 50 kWh/tháng thì trả 1 nghìn đồng/kWh, từ 51 kWh/tháng thì trả 1.100 đồng/kWh, nhưng hiện nay lại bị ngành điện thu tiền có mức giá cho 1 kWh như nhau từ 0 - 100 kWh/tháng mà không hiểu lý do gì; không biết bên bán điện có nhầm lẫn hoặc tự ý nâng giá hay không?”. Điều này cho thấy nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn hiện vẫn chưa nắm nội dung, thậm chí chưa từng nghe đến Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện, có hiệu lực từ ngày 1.8.2013. Nay chúng tôi xin nói thêm để nhân dân được rõ:

Tại khoản 2, điều 11 của Thông tư số 19/2013/TT-BCT có quy định giá bán lẻ điện bậc thang cho mục đích sinh hoạt. Theo đó, mức sử dụng của hộ trong tháng cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) có giá 993 đồng/kWh; từ 0 - 100kWh (cho hộ thông thường) có giá 1.418 đồng/kWh; từ 101 - 150kWh có giá 1.622 đồng/kWh; từ 151 - 200kWh có giá 2.044 đồng/kWh; từ 201 - 300kWh có giá 2.210 đồng/kWh; từ 301 - 400kWh có giá 2.361 đồng/kWh; từ 401kWh trở lên có giá bán điện 2.420 đồng/kWh.

Đáng lưu ý, giá bán điện cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Tuy nhiên, trong trường hợp tổng lượng điện sử dụng của hộ đăng ký trong tháng đầu tiên hoặc 2 tháng đầu tiên, hoặc 3 tháng liên tiếp vượt quá 150kWh (cho phép cộng thêm 5kWh cho sai lệch thời gian ghi chỉ số công tơ) thì bên bán điện được tự động chuyển hộ đó sang áp dụng giá bán lẻ điện như hộ thông thường kể từ tháng kế tiếp. Hộ sử dụng điện chỉ được đăng ký lại với bên bán điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp sau 12 tháng kể từ tháng chuyển sang hộ thông thường.

Qua đây cũng cần nói thêm, điện lực các địa phương nên triển khai sâu rộng, tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan về giá bán điện mới cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Những người đảm nhận nhiệm vụ thu tiền điện ở địa phương cũng nên lưu tâm thông tin cho nhân dân khi Nhà nước có quy định mới về giá bán điện hoặc những vấn đề khác của ngành điện liên quan đến đời sống người dân.

CÔNG TÚ