Tam Kỳ chuyển mục đích sử dụng gần 63ha đất lúa

X.PHÚ |

Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh vào sáng qua 15.4, UBND TP.Tam Kỳ cho biết đến nay đã chuyển mục đích sử dụng gần 63ha đất lúa trong kế hoạch gần 197ha đất lúa giai đoạn 2011 - 2015. Việc chuyển đổi này là cần thiết nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả, đáp ứng quỹ đất cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là cơ sở hạ tầng để tạo nên diện mạo mới của đô thị tỉnh lỵ. Tam Kỳ kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn vốn kịp thời để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thành phố phát triển. Về tình hình hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, Tam Kỳ đề nghị tỉnh cho Khu công nghiệp Thuận Yên được hưởng cơ chế ưu đãi đầu tư của Trung ương; Cụm công nghiệp Trường Xuân 2, Trường Xuân - Thuận Yên được hưởng cơ chế hỗ trợ của tỉnh...

Ban Kinh tế và ngân sách đánh giá cao những nỗ lực của TP.Tam Kỳ trong quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, phát triển công nghiệp; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương và sẽ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

X.PHÚ