Tam Kỳ có hơn 10.000 cơ sở kinh doanh

T.V |

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP.Tam Kỳ có 10.463 cơ sở kinh doanh; trong đó có 830 doanh nghiệp, 9.633 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động. So với cách đây 3 năm, số doanh nghiệp tăng 152, hộ kinh doanh cá thể tăng 1.455. Thành  phố hiện có 7 chợ và một số cửa hàng chuyên biệt như siêu thị Co.opMart Tam Kỳ, siêu thị Mường Thanh. Việc phát triển mạnh cơ sở kinh doanh thời gian qua đã góp phần tăng trưởng giá trị thương mại dịch vụ của địa phương. Trong 3 năm qua, giá trị ngành thương mại - dịch vụ của thành phố đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm hơn 16%. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển tạo điều kiện cho du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, trên địa bàn hiện có 21 khách sạn (2 khách sạn 4 sao, 1 khách sạn 3 sao), 127 nhà trọ.

T.V