Tam Kỳ còn 4 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

THANH XUÂN |

Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, từ cuối tháng 11.2018, UBND TP.Tam Kỳ ban hành phương án giết mổ động vật trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn sẽ còn 2 cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Gồm cơ sở giết mổ tập trung Trường Xuân với công suất giết mổ một ngày đêm 60 - 80 con heo, 12 - 16 con trâu bò, tập trung các hộ giết mổ trên địa bàn trừ các xã Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú. Riêng cơ sở tập trung giết mổ động vật tại thôn Kim Thành, là điểm tập trung giết mổ của các xã Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú và các vùng lân cận, công suất giết mổ một ngày đêm 50 - 60 con heo, 500 - 600 con gia cầm sẽ hoạt động từ năm 2019 - 2025. Đối với cơ sở giết mổ gia cầm sẽ còn lại cơ sở tại chợ Hòa Hương với công suất 120 - 140 con/ngày và cơ sở tại HTX Chăn nuôi gà  Mười Tín (Tam Thăng) với công suất 200 - 300 con/ngày. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ sẽ được đưa về tại các cơ sở tập trung.

THANH XUÂN