Tam Kỳ: Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thị

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Trên địa bàn 6 phường trung tâm TP.Tam Kỳ hiện có 230 cơ sở sản xuất với 6 ngành nghề. Hầu hết cơ sở này nằm trong các khu dân cư dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Để hoàn thành các tiêu chí tuyến phố văn minh và xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II theo kế hoạch, UBND thành phố vừa giao các ngành liên quan phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội thị, trước hết là các cơ sở thu mua phế liệu, các lò mổ gia đình, các cơ sở sản xuất mộc, rửa, sửa chữa ô tô và các cơ sở sản xuất chưa gây ô nhiễm nhưng có nguyện vọng di dời. Theo đó, các cơ sở di dời sẽ được hỗ trợ chi phí di dời nhà xưởng, trang thiết bị, hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới, tiền thuê lại đất phải nộp trong 5 năm đầu tại các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC