Tam Kỳ huy động nguồn vốn đầu tư

XUÂN TRƯỜNG |

TP.Tam Kỳ đang tìm các giải pháp hiệu quả nhằm huy động nhiều nguồn vốn đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, trong 5 năm qua (2010 - 2015), TP.Tam Kỳ đã gặp không ít trở ngại, thách thức về nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, kết cấu hạ tầng đô thị Tam Kỳ chưa được đồng bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ và công nghiệp, với tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng (gấp đôi giai đoạn 2010 - 2015). Thế nên để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, TP.Tam Kỳ đang thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư.

TP.Tam Kỳ đang xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn phát triển.  TRONG ẢNH: Khu dân cư Đông Tân Thạnh. Ảnh: X.T
TP.Tam Kỳ đang xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư để khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn phát triển. TRONG ẢNH: Khu dân cư Đông Tân Thạnh. Ảnh: X.T

Theo đó, tháng 12.2015, TP.Tam Kỳ đã kiến nghị và được HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết 191/2011/NQ - HĐND về cơ chế riêng cho thành phố bằng Nghị quyết số 182/2015/NQ - HĐND theo hướng tăng ngân sách tỉnh bố trí hàng năm cho mục tiêu kiến thiết thị chính thành phố từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Tam Kỳ với mức bình quân 20 tỷ đồng/năm; đồng thời hỗ trợ 70% nguồn vốn đối ứng giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án có vốn nước ngoài (ODA) đầu tư trên địa bàn thành phố từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra, Nghị quyết 182/2015/NQ - HĐND của HĐND tỉnh cũng đã thống nhất tiếp tục để lại cho TP.Tam Kỳ 100% từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do tỉnh quản lý và 70% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và từ tiền cho thuê đất nộp hằng năm chuyển sang hình thức cho thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê, để tạo nguồn vốn phát triển. Bên cạnh đó, TP.Tam Kỳ cũng đã tranh thủ được các nguồn lực đầu tư từ vốn ODA triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, trong đó có tiểu dự án phát triển TP.Tam Kỳ (thuộc dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk) là đê kè sông Bàn Thạch và đường Điện Biên Phủ với tổng nguồn vốn đã ký 964,63 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB là 668,208 tỷ đồng và vốn đối ứng 296,422 tỷ đồng).

Ông Phan Như Tấn - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP.Tam Kỳ cho biết: “Một giải pháp không kém phần quan trọng nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển thành phố đó là huy động tối đa nguồn thu từ quỹ đất. Thực trạng nguồn thu từ quỹ đất trên địa bàn TP.Tam Kỳ có xu hướng giảm dần trong 5 năm tới nên thành phố đang tính toán thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời tiến hành rà soát thu hồi các khu đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để tạo quỹ đất mới, tăng nguồn thu”.

XUÂN TRƯỜNG