Tạm ứng 22,5 tỷ đồng GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1

PHÚC NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa cho phép tạm ứng 22,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho 4 huyện để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của dự án thành phần 1 mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Km947-Km987) qua tỉnh theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, Thăng Bình 10 tỷ đồng, Duy Xuyên 5 tỷ đồng, Quế Sơn 3 tỷ đồng và  Phú Ninh 4,5 tỷ đồng.

PHÚC NGUYÊN