Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng

B.N |

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, gắn với phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên để theo dõi, chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ rừng và PCCCR; chỉ đạo các hạt kiểm lâm, UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, đốt xử lý thực bì trồng rừng. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V (cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm), nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa hoặc gây ra nguồn lửa, nguồn nhiệt có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy rừng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về PCCCR. Khi có cháy rừng xảy ra, yêu cầu các địa phương, đơn vị và các chủ rừng phải huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu chữa kịp thời và báo cáo ngay về Văn phòng Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm, số 77 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ, điện thoại: (05103). 852.538-813.578, fax: 05103.812.280) để theo dõi và hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.

B.N