Tăng cường giám sát chất lượng tín dụng

TD |

Sáng 1.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, tổng doanh số cho vay 9 tháng ước đạt 658,825 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối tháng 9.2015 ước đạt 3.350,144 tỷ đồng, tăng 136,208 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào chương trình cho vay hộ cận nghèo (tăng 156,829 tỷ đồng), nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tăng 49,925 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn (tăng 39,859 tỷ đồng)… Riêng chương trình cho vay học sinh sinh viên giảm gần 140 tỷ đồng. Nợ quá hạn đến cuối tháng 9.2015 khoảng 1,327 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%/tổng dư nợ (trong đó Hiệp Đức, Hội An, Phước Sơn không có nợ quá hạn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng, chất lượng tín dụng chưa thật sự bền vững, thiếu đồng đều giữa các đơn vị. Vì vậy, tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt quan tâm đến những đơn vị có chất lượng tín dụng chưa bền vững. Phấn đấu đến 31.12.2015, giữ vững tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,04%. Những đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,15% trở lên phải tiếp tục xây dựng phương án nâng cao chất lượng tín dụng. Các địa phương cần rà soát, phê duyệt danh sách hộ mới thoát nghèo, sớm thực hiện việc xác nhận hoàn thành tiến độ xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 48, gửi biên bản xác nhận để ngân hàng làm căn cứ giải ngân. Ngoài ra, ngân hàng cần phối hợp cùng các hội đoàn thể triển khai công tác đối chiếu nợ, phân tích nợ của hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ nay đến 30.6.2016 để đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách tại Quảng Nam.

TD