Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

NGUYỄN SỰ   |

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015. Tham dự có lãnh đạo các ngành liên quan ở Trung ương và đại diện 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo kết quả kiểm tra, toàn quốc có gần 27% số cơ sở sản xuất và kinh doanh nông - lâm - thủy sản không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ mẫu rau, thịt, thủy sản có tồn dư vượt giới hạn cho phép lần lượt là 5,43%; 6,8%; 1,21%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là hoạt động giám sát vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với việc cảnh báo, thanh tra, truy xuất sản phẩm và thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm. Các cơ sở thu mua, chế biến nông - lâm - thủy sản chưa có ý thức trách nhiệm trong khâu tự kiểm soát nguyên liệu đầu vào, việc thực hiện mang tính hình thức hoặc đối phó khi có hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, ông Cao Đức Phát yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT và chính quyền 63 tỉnh, thành phố phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh việc phân công, phân cấp trong khâu kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực nông - lâm - thủy sản. Xử lý nghiêm những trường hợp lưu thông, mua bán, sử dụng chất cấm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép lưu hành. Đồng thời, công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…

NGUYỄN SỰ