Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng đông nam

CHÂU NỮ |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường hơn nữa công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại các xã, phường vùng đông thuộc các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, TP.Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương công bố công khai, rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, thông báo thu hồi đất; phối hợp với chủ đầu tư dự án công bố quy hoạch xây dựng 1/500 đã được phê duyệt bằng nhiều hình thức… Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian điều chỉnh quy hoạch theo ranh giới địa lý mới, tạm dừng việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất…; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, công trình xây dựng trên đất không phải là đất ở, xây dựng cơi nới trên đất trồng lúa, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình công cộng khác không phù hợp quy hoạch đã được Nhà nước công khai, công bố. Đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát, xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết thu hồi hoặc đề xuất xử lý thu hồi theo thẩm quyền đối với tổ chức, hộ, gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ đất hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật, cố tình không đăng ký quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất...

CHÂU NỮ