Tăng cường quản lý nợ đọng và khả năng cân đối ngân sách

T.D |

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh vào đầu tháng 7 tới, Thường trực HĐND do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng chủ trì vừa có buổi làm việc với Sở Kế hoạch – đầu tư về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đánh giá việc bố trí vốn, quản lý nợ xây dựng cơ bản và khả năng cân đối ngân sách.

Theo Sở Kế hoạch – đầu tư, thu ngân sách đến cuối tháng 6 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.720 tỷ đồng (54% dự toán và tăng hơn 26% cùng kỳ), sản xuất kinh doanh ổn định, kiểm soát được dịch bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, việc bố trí vốn vẫn chưa đáp ứng so với mục tiêu của các nghị quyết đề ra khi 4 năm qua, ngân sách tỉnh chỉ mới bố trí trên 230 tỷ đồng vốn cho các dự án, chương trình. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2013, nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn đến 2.433 tỷ đồng và khoản nợ tạm ứng trong xây dựng cơ bản từ năm 2010 trở về trước hiện vẫn còn 150 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng cho rằng, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 11% chưa đạt kế hoạch, nhưng sức sản xuất gia tăng với sự xuất hiện một số sản phẩm mới cho thấy bức tranh kinh tế chung đã chuyển biến tích cực sau một thời gian dài khó khăn… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng khuyến nghị Sở Kế hoạch - đầu tư quan tâm đến an sinh xã hội, chính sách người có công, nông thôn, miền núi trong việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội; cần điều chỉnh theo hướng ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án trọng điểm, tăng cường công tác phân cấp thẩm tra, thẩm định thiết kế dự án…, đồng thời lưu ý việc giải quyết nợ thuế ưu đãi đầu tư để giảm áp lực về nợ đọng cho cơ quan thuế, ngay trong 6 tháng cuối năm này.

T.D