Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

BẢO NGUYÊN |

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh và Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhiều điểm, cơ sở giết mổ tạm thời và cơ sở giết mổ đã bị đình chỉ tại các địa phương Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn, Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh có hành vi bơm bước vào gia súc trước khi giết mổ. Trước tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; xúc tiến, thu hút nhà đầu tư xây dựng nhanh các cơ sở giết mổ tập trung. Những cơ sở chưa có điểm giết mổ tập trung, cho phép các điểm giết mổ sắp xếp tạm thời tiếp tục hoạt động đến năm 2015 nhưng phải đảm bảo tối đa không quá mỗi điểm 1 xã (phường, thị trấn). Các địa phương phải công khai, niêm yết danh sách những điểm giết mổ được để lại và những điểm giết mổ đình chỉ hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng… Sở NN&PTNT được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức tập huấn kiến thức cho cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm soát giết mổ. Công an tỉnh tăng cường sử dụng biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

BẢO NGUYÊN