Tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác, HTX và nông thôn tiếp cận vốn vay

T.D |

 Tin từ HĐND tỉnh, ngày 3.3, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - ngân sách do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng dẫn đầu đã làm việc với Ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh Quảng Nam về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh Quảng Nam, đến cuối năm 2013, dư nợ cho vay của chi nhánh theo chính sách này đã tăng khá cao, đạt hơn 4.400 tỷ đồng, chiếm 91% tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh, nhưng nợ xấu khoảng 30 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực cho vay chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản và muối. Ngân hàng cũng đã cam kết sẽ tiếp tục tư vấn, giảm dần tỷ trọng dư nợ cho vay không đảm bảo bằng tài sản, tăng cường cho vay thông qua các tổ vay vốn…, ưu tiên cho vay sản xuất, rà soát, giám sát hoạt động tín dụng tại cơ sở và tăng trưởng dư nợ, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay, phục vụ đầu tư sản xuất…

T.D